Христомир Николов

инж. еколог
Завършил специалност по „Инженерна екология и опазване на околната среда”. Има повече от 10 години опит в областта на опазването на околната среда. В последните 4 години активно консултира фирми, извършващи различни дейности, засягащи ги нормативната база по околна среда. Член на контролния съвет на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС).
В последните 3 години има над 20 участия като лектор на обучения в областта на околната среда.

Leave a Reply

Your email address will not be published.