Фортис Визио ЕООД

Fortis Visio е предлага консултантски услуги в сферата на околната среда, урбанизма и градския дизайн. Услугите ни са насочени към провеждане на процедури по издаване на разрешителни документи, изготвяне на анализи и оценки на околната среда, справки по приложимите нормативни актове, изготвяне и изменение на устройствени планове, изследвания и дизайн на публични пространства и обемно-пространствени проучвания.

Цел 

Основният стремеж на Fortis Visio е предоставянето на цялостно обслужване, ориентирано към конкретните нужди на клиента. Целта ни е да създаваме добри практики, да намираме нови пътища и решения

Мисия

Да работим за постигането на:

  • Природосъобразно развитие;
  • Ефективно управление на ресурсите;
  • Устойчиви градове и активни местни общности.

Визия 

Подобряваме качеството на средата около нас.