Светла Тодорова

Биолог

За обучителя

Светла Тодорова е магистър към катедра „Зоология и антропология“ към Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Любовта към животните и желанието да ги познава и разбира по-добре, я мотивират да се развива в тази насока. Според нея, споделянето на знания с хората относно животните и техния начин на живот, е ключово към опазването на всеки вид.

Като част от екипа на Фондация „Наука за природата“, тя организира тематични събития, които чрез забавление да предизвикат интерес у децата, за да научат повече за природата около тях.