Радослав Тонев

строителен инженер

Радослав Тонев e магистър строителен инженер, специалност водоснабдяване и канализация, с профил пречистване на води. Към настоящия момент e докторант към катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите (ВКПВ) при Хидротехнически факултет (ХФ) на Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София. Има редица научни публикации относно пречистване на води, като първи автор. Член е на три неправителствени организации и е представител на България на множество международни форуми. Работи като консултант и проектант в сферата на водоснабдяването, канализацията и пречистването на води.