Водене на отчетност и изготвяне на годишни отчети по отпадъци

Водене на отчетност и изготвяне на годишни отчети по отпадъци
2 участници

Във връзка с наближване на крайните срокове за подаване на годишни отчети по отпадъци за отчетната 2018 година – 10 март 2019 г., както и коригирани отчети до 31 март 2019 г., фирми Еко Сълюшънс и Фортис Визио организират провеждането на обучение за разясняване на изискванията за реда и на образците за изготвяне и предоставяне на годишните отчети по отпадъци.

Обучението ще се проведе на следните дати: 30.01.2020 г. – гр. София.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с отчетността на отпадъците, включително изготвянето и предоствянето на годишните отчети по отпадъци пред Изпълнителна агенция по околна среда, които се представят в срок до 10 март на текущата година за предходната. Участниците ще получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа.

Обучението ще се проведе с група от ограничен брой участници, включващо теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящо е за: лица, отчитащи количествата отпадъци, които се образуват, транспортират, предварително обработват, оползотворяват или обезвреждат на територията на предприятия, на площадки за извършване на дейности с отпадъци и др.

Програма за обучението: Водене на отчетност и изготвяне на годишни отчети по отпадъци“

Таксата за участие е 210 лева, с включено ДДС. Плащането става по банков път на посочената в регистрационната форма по-долу банкова сметка. В посочената сума са включени: кафе-паузи, удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците след края на обучението.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 0888 956 901 | info@ecosolutions.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.

Instructor

User Avatar pokworld

210 лв