Обучение на тема: „Комплексни разрешителни – актуална нормативна уредба, годишни доклади за изпълнение на дейностите и докладване на данни по ЕРИПЗ“

Обучение на тема: „Комплексни разрешителни – актуална нормативна уредба, годишни доклади за изпълнение на дейностите и докладване на данни по ЕРИПЗ“
Влезте с Вашия акаунт, за да започнете курса!

Leave a Reply

Your email address will not be published.