За нас

Начало / За нас

Scola Fortis е онлайн платформа, обединяваща образователни дейности с насоченост управление на околната среда на няколко партньорски организации.

В школата се извършват обучения по различни екологични теми – от управление на отпадъците и химични вещества до биологично разнообразие. Някои от обученията ни са подходящи за специалисти от практиката, други за всеки, който иска да получи повече информация по различни екологични теми, а трети – за деца.

Нашият екип

Партньори

Fortis Visio Ltd.
Science for Nature Foundation
АСУОС
Национален Екологичен Институт